• banner1-1
  • banner3-3
  • banner2-2

Sản phẩm nổi bật

Được thành lập vào năm 2007, tập đoàn Manfre là một trong những công ty trong nước sớm nhất tham gia vào việc nghiên cứu phát triển và sản xuất hàng loạt các sản phẩm lọc công nghiệp khác nhau. Manfre được công nhận là doanh nghiệp công nghệ cao vào năm 2012 và đã thông qua hệ thống chất lượng ISO9001, hệ thống quản lý môi trường ISO14000, hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS18000 và hệ thống quản lý sở hữu trí tuệ GB / T29490 2013. Chúng tôi cung cấp các công nghệ lọc tiên tiến ..

Điểm đến mới